Året ved Kildegrotten
I løbet af 2013 gennemgik Kildegrotten i Søndermarken i København en større restaurering og nyfortolkning. Serien viser grottens forvandling fra før arbejdet påbegyndtes og året ud. Opgaven udførtes af kunstneren Marit Benthe Norheim. Kildegrotten blev opført i 1787 og er den ældste af Søndermarkens bevarede bygninger fra romantikken.
Januar
Februar
MartsApril
Maj
JuniJuli
August
SeptemberOktober
November
December